Ring 070-7583771 eller fyll i

Boka föreläsning med Sandro Scocco

Sandro Scocco håller enskilda föreläsningar inom ramen för både utbildningsprogram och konferenser som rönt stor uppskattning (se under fliken Röster om .... för några exempel). Här kan du göra en förfrågan om föreläsning av Sandro Scocco. Fyll i formuläret till höger om önskad föreläsning så återkommer vi snarast, alternativt ring 070-7583771. Det går naturligtvis att specialutforma olika föreläsningar helt utifrån kundens behov och önskemål, men också att välja dessa fyra olika teman under rubrikerna;

Den andra krisvågen - euron i bakvatten?

Den första vågen av finanskrisen karakteriserades av en härdsmälta i det internationella finansiella systemet. I dess spår följde dyra räddningspaket, en ekonomi i fritt fall och stigande arbetslöshet. Nu har ekonomin börjat återhämta sig, men i andra vågen av krisen har problemen flyttat in i statsbudgeterna – inte minst i Europa. Euron skakas i sina grundvalar av de så kallade PIIGS ländernas kris (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien). Stora underskott och hög arbetslöshet kombinerat med svag tillväxt hotar nu samarbetet i Europa. En föreläsning om vad som väntar runt hörnet.

Kristider, dags att tänka nytt? Denna föreläsning handlar om finanskrisen, vad som orsakade den, vad vi kan lära av den och med en utblick in i framtiden. Utgångspunkten är den skrift Sandro Scocco skrivit om finanskrisen (se under publikationer)
Klimatpolitik möter realpolitik - en tuff match med höga insatser! Här diskuteras de nya erfarenheterna av den nuvarande klimatpolitikens inriktning och möjligheterna att den vägen nå en god överenskommelse vid toppmötet i Köpenhamn. Är vi verkligen på rätt väg? Denna föreläsning baseras i hög utsträckning på den skrift Sandro Scocco skrivit om klimatfrågan tillsammans med fil.dr. Eva Alfredsson. (se under publikationer)
Tjänstesektorn, finns den? Tjänstesektorn debatteras flitigt, men samtidigt varierar uppfattningarna till allt från att vi inte kan leva på att stryka varandras skjortor till att det är framtidens tillväxtmotor. Sandro Scocco reder ut begreppen och visar på att många så kallade tjänster kanske inte är tjänster i vanlig mening. Denna föreläsning baseras i hög utsträckning på den rapport, Tjänsteparadox skapar tillväxt, från Institutet för Tillväxtpolitiska Studier som Sandro Scocco ledde arbete med (se under publikationer)