Om Wisco Analys

Företaget ägs och drivs av Sandro Scocco som har en bred bakgrund inom ekonomi, utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitik. Sandro har också stor mediavana och erfarenhet av utvecklandet av strategisk organisationsstyrning och massmediakommunikation från sina roller som direktör på större myndighet och chefsekonom i ett flertal organisationer.

Affärsidén är att vara ett litet flexibelt nätverksföretag inom intellektuella tjänster med starka och välutvecklade band till specialistkompetens på myndigheter, i näringslivet och inom forskarvärlden.
Företaget etablerades 2009.

CV
Porträttbilder för nedladdning